torstai 25. syyskuuta 2014

Temppu ja miten se tehdään

Pikainen silmäily lukion opetussuunnitelmien perusteisiin sekä eri yliopistojen opetussuunnitelmiin osoittaa, että historian opetukselta odotetaan paljon. Opintojen jälkeen opiskelija on itsenäinen ja kriittinen ajattelija, joka osaa tunnistaa pätevän tiedon turhasta. Pätevän tiedon pohjalta opiskelija kykenee rakentamaan uusia tulkintoja menneisyydestä. Aikaulottuvuus, muutokset ja jatkuvuudet, ovat tärkeitä − totta kai. Samalla pitäisi luoda omaa identiteettiä ja luodata ajatukset myös tulevaisuuteen. Opetussuunnitelmien lisäksi muut kirjoitukset käsittelevät historian opiskelun hyötyä; teksteissä maalataan monin eri sanankääntein ja uhkakuvin yhteiskuntaa, joka ei tunne menneisyyttään. Tyhmempikin jo tajuaa: historiaa kannattaa ja pitää opiskella.

Jos historian opettamisen ja oppimisen tavoitteista on päästy abstraktiin yhteiseen ymmärrykseen − tai ainakin tavoitteista keskustellaan − ei samaa voi sanoa keinoista, joilla opettamisen tavoitteet on saavutettavissa. Tutkimisen ja keskustelun sijaan historian opettamisesta vaietaan; vaikuttaa siltä, että edellä listatut historian opiskelun tavoitteet on saavutettavissa millä keinolla hyvänsä.

”Samat tulokset, eri opettamisen keinot” -ajatus on absurdi ja epätieteellinen. Tuskinpa matematiikassakaan ajatellaan, että ihminen oppii kaikenkattavan laskutaidon vain opettelemalla yhteen- ja vähennyslaskuja.  Tempun ja sen tekemisen välillä on aste-ero: yhtäältä tempun voi osata tietämättä, miten se tehdään. Toisaalta tempun voi oppia tekemään monella eri tavalla, mutta toiset keinot ovat nopeampia ja tehokkaampia kuin yhdet. Kummassakin tapauksessa itse temppu ei yksiselitteisesti sisällä tietoa siitä, miten se tehdään.

Nykyään historian opetuksessa kaikenkattavana opetusmenetelmänä on tutkiva oppiminen, minkä lippua minäkin kannan. On kuitenkin huomattava, että tutkivaa oppimista voi tehdä monella eri tavalla. Kuten tutkiminenkin rajautuu moneen eri osioon, missä käytetään eri taitoja, paaluttuu tutkiva oppiminen ‑käsitteen alle monia eri tekniikoita, joiden oppimistulokset eroavat toisistaan kohtuullisella varmuudella runsaasti.

Historian opettamisen tutkimusta tehdään Suomessa vähän, tekisipä mieleni kärjistäen sanoa, että ei ollenkaan, mutta se kärjistys ei osuisi maaliinsa. Kyllä Suomessakin tutkitaan historian opettamista, tosin tutkimuksen kohteet eivät osu kovin hyvin yksiin sen tutkimuksen kanssa, mitä tässä peräänkuulutan. Yhtäältä akateemiset historian didaktiset tutkimukset tuntuvat keskittyvän opiskelijoiden nykykäsityksiin eri asioista; erityisen muodikas tutkimuksen kohde on historiakäsitys − eikä siinä mitään, onhan se mielenkiintoinen aihe. Toisaalta uskoakseni jokainen valveutunut opettaja tekee, ehkä tietämättään, ”tutkimusta” eri opetusmuotojen tuloksista: mikä toimii ja mikä ei. Näitä ”tutkimuksia” leimaa kuitenkin tietynlainen ad hoc -asetelma: opetusmuotojen ulkopuoliset seikat saattavat häiritä opettajaa luulemaan, jonkun muodon olevan toimivaa, vaikkei se sitä olisikaan.

Kaipaan akateemista tutkimusta, missä selvitetään mikä on paras opetuskeino, jolla saavutetaan ne tulokset, joita opetussuunnitelmat ja eritoten minä itse opetuksen antajana haluan opiskelijoille antaa. Ymmärrän kyllä, että abstrakteja asioita, kuten kriittistä ajattelua tai itsenäisyyttä ja niiden eri opetuksen mukana kasvavaa lisääntymistä voi olla − ja on − vaikea havaita ja mitata. Mittaamisen vaikeus on kuitenkin kelvoton argumentti sen puolesta, että asiaa ei voi tutkia (tämä on sitä epätieteellisyyttä, mihin aiemmin viittasin). En ymmärrä miten minun oletetaan osaavan opettaa opiskelijoille hyvin vaativia abstrakteja asioita, kun ei ole olemassa ymmärrystä, miten ne opitaan? Ainoa varma asia opettamisessa ja oppimisessa on se, että pelkästään menneisyyteen tutustuminen − lukemalla tai kuuntelemalla − ei itsessään opeta mitään muuta, kuin yksittäisiä sisältöjä menneistä tapahtumista.

5 kommenttia:

 1. Itse olen mielenkiinnolla seurannut kahta Pohjois-Amerikkalaista historian oppimiseen liittyvää tutkimusryhmää. Toinen on Stanfordin yliopistossa Sam Wineburgin luotsaama ryhmä (ks. esim. http://sheg.stanford.edu/ ja http://historicalthinkingmatters.org/) ja toinen Peter Seixasin University of British Columbiassa oleva ryhmä (http://historicalthinking.ca/peter-seixas). Kolmas pohjoisamerikkalainen ryhmä, jonka toimintaa olen nyt tutustumassa paikanpäälläkin on Berkelyn yliopiston History-Social Science Project (http://ucbhssp.berkeley.edu/). Tutkimusta siis tehdään ja osa tutkimuksesta on hyvinkin käytännönläheistä opetusmateriaaleineen kaikkineen.

  Yksi ero, minkä itse olen huomannut suomalaisen ja pohjoisamerikkalaisen tutkimuksen välillä on tutkimuksen käytännönläheisyys. Olen nyt itse tutustunut useisiin akateemiseen tutkimukseen pohjautuviin teoksiin, joissa todellakin puretaan osiin se, mitä historian oppiminen tai historian taidot merkitsevät. Osassa teoksista tämä tehdään hyvinkin taidokkaasti, osassa taas esimerkiksi lähdekriittisyyden opiskelu on purettu ehkä liiankin strukturoiduksi paketiksi. Tässä on varmasti yksi mietinnän paikka: meillähän Suomessa tuppaa enemmän tapana olla se, että toteamma "muistakaa olla kriittisiä", purkamatta osiin sitä, mitä tämä kriittisyys tarkoittaa.

  En itse tiedä, voidaanko mitään yhtä oikeaa oppimisen tai opettamisen keinoa osoittaa. Emmehän pysty osoittamaan mitään yhtä ja oikeaa tapaa tutkia historiaakaan. Epävarmuuden sietäminen on varmasti yksi asia, johon niin historia kuin opettaminenkin kasvattaa.

  VastaaPoista
 2. Kiitos vinkeistä, täytyypä itsekin tutustua. Tuossa käytännönläheisyydessä osut naulan kantaan: itse ainakin kaipaan älyllistä keskustelu ja virikkeitä opettamisen muodoista enemmän kuin suoria ohjeita. Miksi se onkaan niin, että kun joku kertoo, että tällä keinolla saat opiskelijat oppimaan, syntyy heti ajatus, että onkohan noin? Ehkä se on sitä opittua kriittisyyttä...

  Tässä yhteydessä haluan tuoda esiin vielä sen, että mielestäni opettamisessa ei ole kysymys pelkästään opettamisesta sen traditionaalisessa muodossa. Mielestäni esimerkiksi tutkija, joka raportoi tutkimuksensa tuloksia, on opettaja. Siksi ei suinkaan ole sama, missä muodossa tai miten tulokset raportoidaan. Tutkija-opettaja liitto vaikuttaa olevan erityisen vahva varsinkin tieteessä kuten historia. Jos näin on, yhtäältä opettaminen tai opetus on erityisen kiinnostavaa, toisaalta kiinnostavaa on se, miksi historian tutkijat eivät tutki enemmän opettamista.

  Niin ikään oikeassa olet tuon epävarmuuden sietämisen kanssa. Epävarmuus on yksi keskeisistä syistä, miksi opettaminen ammattina tuntuu vieraalta itselleni. Mielipuolista tässä vain on se, että nykyisessä työssäni epävarmuus on läsnä vähintään yhtä paljon kuin opettajan ammatissa − tai ainakin niin luulen. Olen miettinyt miksi on näin ja tullut siihen tulokseen, että itseään ei voi paeta.

  VastaaPoista
 3. Viitaten vielä Mikon alkuperäiseen tekstiin niin jäin pohtimaan voiko ns. "parasta" opetuskeinoa olla? Tässä vain heitän problematisointia mukaan, katsotaan mihin ja miten keskustelu jatkaa matkaansa.

  Eli jos lähdetään siitä, että jokainen opettaja on yksilö, joka käyttää omasta persoonastaan ”parhaita” ominaisuuksia ja parhaiksi kokemiaan metodeja opetukseensa. Sen lisäksi on ryhmä oppilaita, joista jokainen on yksilönä erilainen, myös oppimistavoiltaan. Tämän perusteella ns. "parasta" opetuskeinoa on ehkä mahdotonta löytää koska a) se ei sovi välttämättä opettajan persoonaan ja/tai filosofiaan opettaa yleensä tai b) se ei sovi kuin osalle oppilaista eli asian sitten kuitenkin oppii kunnolla ko. metodin kautta vain osa tästä ryhmästä. Oppilaiden oppimiseen vaikuttaa myös heidän taustansa, motivaationsa, jne.

  Tähän liittyen jäin myös miettimään sitä, että mikä on paras tapa mitata tällaista ”absoluuttista” oppimista? Onko esimerkiksi essee paras mittari sille, miten hyvin joku osaa historian ”asiat” (vaikka nyt kriittisen ajattelun)? Entä jos joku osaa, muttei osaa kirjoittaa sitä paperille? Joku voi taas ymmärtää periaatteen, muttei osaa soveltaa sitä käytäntöön.

  Liittyen sitten taas niin Annan kuin Mikon kommentteihin, jäin myös pohtimaan tätä epävarmuuden ilmiötä ja miten itse siihen suhtaudun. Lukion opettajana sitä pyörittelee kurssien aiheita mahdollisimman sopiviin kokonaisuuksiin, erilaisiin painotuksiin, tehtävätyyppeihin, metodeihin, asiasisältöihin ja pyrkii sitä kautta löytämään ”parhaan paketin” niin historiasta yleisesti kiinnostuneille, historian tylsänä kokeville sekä totta kai historiaa ainereaalissa joskus kirjoittaville. Tähän kun vielä lisätään palautteet, joissa toivotaan enemmän luennointia, enemmän tehtäviä, enemmän ryhmätöitä, enemmän esseitä, vähemmän esseitä, enemmän ”uusia” asioita suhteessa yläkoulun historiaan niin voin kertoa, että yhtälö on mahdoton ja se aiheuttaa minussa henkilökohtaisesti ”kohtalaista” epävarmuutta.

  Ja lopulta niitä mittareita ei normaalissa opettajan työssä ole eikä niitä näe. Osa opiskelijoista saattaa antaa rohkaisevaa palautetta metodeista ja käytänteistä, osa kritisoi. Useammalla eri tyylillä samoja kursseja opettaneena (vielä) tämän hetkinen näkemykseni on se, että olipa kurssi järjestetty kuinka tutkivaa oppimista käyttäen tai ei, niin hyvät opiskelijat saavat hyviä arvosanoja ja heikommat opiskelijat heikkoja. Näin ollen absoluuttinen ”paras” jää jälleen arvoitukseksi. Historian ainereaali ei myöskään anna oikeaa vastausta, koska sen kirjoittaa vain pieni osa kaikista opiskelijoista ja toisaalta historian yo-koe ei välttämättä tue kaikilta osin kaikkea sitä, mitä historian opettamisella oppiaineena haetaan.

  Allekirjoitan tuon Annan johtopäätöksen siitä, että epävarmuutta on vain pystyttävä sietämään ja uskon, että asioita tulee tehtyä – ainakin suurimmaksi osaksi – oikein.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kenties tuon sanan "paras" jälkeen olisi pitänyt lisätä sana "mahdollinen"; haluan puhua parhaasta mahdollisesta opettamisen muodosta oppimistulosten kannalta. En usko, kuten ette ilmeisesti tekään, että absoluuttisesti yhtä ja ainoaa parasta opetuksen muotoa on olemassa.

   Yllä kirjoitettu ei kuitenkaan yhtäältä merkitse sitä, etteikö olisi olemassa parasta mahdollista tapaa oppia ja opettaa jotain taitoa tai sisältöä esimerkiksi kriittistä ajattelua. Kirjoitat Matti toisaalla, että "Mitä aiheita ja sisältöjä nostan keskiöön ja miksi? Valitsenko "mediaseksikkäimmät", kriittistä ajattelua parhaiten tukevat vai ylioppilaskirjoituksia parhaiten tukevat otsakkeet?", mikä sisältää ajatuksen, että joidenkin otsakkeiden avulla jotain on parempi oppia ja opettaa kuin toisten; mistä tiedät mitkä otsakkeet ovat parempia kuin toiset?

   Toisaalta, mistä voimme tietää, etteikö myös absoluuttista tapaa voisi olla, jos asiaa ei tutkita - nyt keskustelu tuppaa jäämään "musta tuntuu" -tasolle. Hyvin todennäiköinen tulos tällaisille tutkimuksille on - yllätys, yllätys - se, että mitään yksittäistä ja ainoaa parasta tapaa oppia ja opettaa ei ole. Kysymys tämän jälkeen on se, miten tuloksen kanssa tullaan toimeen? Teille, jotka tiedätte tuloksen jo entuudestaan vastaus kysymykseen on helppo. Minunkaltaisille jästipäille se saattaa aiheuttaa kriisin ja vielä enemmän epävarmuuden tunnetta.

   Huomaan, että kommentti on naivin tiedeuskovainen, mutta kuten tiedätte, olen idealisti.

   Poista
  2. Tämä on nyt tätä kuuluisaa "mutu"-spekulaatiota, mutta väitän todennäköiseksi sen, että iso osa opettajista tietää niin sanotut "parhaat tavat", joilla tietyt asiat voi oppia (esim. tutkiva oppiminen vs. perinteinen luennointi). Kuten Mikko sanoit, ei varmasti ole olemassakaan vain yhtä parasta tapaa, vaan hyviä tapoja voi olla useampia, ja sitten tietysti näiden lisäksi ne huonommat tavat. Jatkan spekulointia väittämällä, että nämä tiedostavat opettajat valitsevat näistä hyvistä vaihtoehdoista aina itselle sen sopivimman, jonka kautta ko. metodista muodostuu ko. opettajalle "se paras tapa" (ehkä jopa absoluuttisessa mielessä?) opettaa.

   Tuo esille nostamasi otsakkeiden "paremmuus” määräytyy mielestäni sen mukaan, mihin ko. otsakkeella pyritään. Jos haluan korostaa historian kiehtovuutta (mediaseksikkyyttä), otan tunnin aiheeksi Disneyn sotapropagandan. Jos taas haluan korostaa kriittistä ajattelua, valitsen tunnin aiheeksi esimerkiksi Euroopan 1930-luvun tilanteen tai kylmän sodan, joiden osalta sitten tarkastellaan joitakin ristiriitaisia lähteitä. Jos taas haluan panostaa yo-kirjotuksiin, valitsen oppituntien aiheiksi opetussuunnitelmaa ja vanhoja yo-kokeita niin aiheiden kuin tehtävätyyppienkin osalta tukevia aiheita ja korostan ehkä enemmän ulkoa opettelun tärkeyttä. Jokaiseen kategoriaan löytyisi näiden esimerkkien lisäksi jo henkilökohtaisella tasolla paljon muitakin otsakkeita, nämä nyt vain esimerkkeinä.

   Kuten tästä ehkä huomaakin, määräytyvät nämä otsakkeet loppujen lopuksi taas opettajan persoonan kautta. Disneyn propaganda, 1900-luvun Euroopan valtioiden suhteet tai ne painotukset mitkä ovat mielestäni tärkeitä tulevat kaikki nimenomaan sen kautta, mitkä itse koen itselleni läheisiksi aiheiksi tai yo-kokeen osalta tärkeiksi. Väitän (jälleen), että jonkun toisen opettajan vastaava lista saattaisi olla hyvinkin erilainen. Tästä taas voidaan vetää johtopäätöstä siihen, miten vaikeaa voi olla lopulta määrittää sitä, mikä on paras tapa, tai mikä on paras otsake ko. tavalle.

   Mutta, palatakseni vielä alkuperäiseen ajatukseesi tutkimisesta. Olen täysin samaa mieltä siitä, että mikään "musta tuntuu" tai muu hidaste ei saisi estää tutkimasta mahdollista parasta tai parhaita tapoja opettaa historiaa. En laittaisi yhtään pahitteeksi, jos saisin itsekin käsiini sellaisen ”viisasten kiven”. Kai me tämän keskustelun edetessä tässä myös keksimme sen?

   PS. Kannattaa olla ensin kirjautunut palveluun ja vasta sitten kirjoittaa viesti. Terveisin nimim. "klikkasin esikatselu-painiketta ennen sisäänkirjautumista ja koko viestin sisältö hävisi bittiavaruuteen".

   Poista